คยสงสัยกันมั้ยว่า เลขบัตรประชาชนของเราทำไมขึ้นต้นด้วย เลข 1 เลข 2

มาดูความหมายกัน........

กฎหมายกำหนดไว้ว่า คนไทยทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

ตามบทบัญญัติมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน

พ.ศ.2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 โดยจะต้องไปขอทำบัตรประชาชนครั้งแรก

กับที่ว่าการอำเภอ เมื่อมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

งานทะเบียนราษฎรของเมืองไทยเริ่มจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ

ของเอกสารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา ซึ่งเรียกว่าสำเนาทะเบียนบ้าน

ข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่าวมีรายละเอียดของบ้าน และคนว่าอยู่ที่ไหน

มีชื่อสกุล เพศ เกิดวันเดือน ปีอะไร สัญชาติไหน มีพ่อแม่ชื่ออะไร

สัญชาติอะไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2515 จึงได้มีการคัดลอกทะเบียนบ้านใหม่

เป็นครั้งแรก เพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้

ความหมายของเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักมีดังนี้

----------------------

หลักที่ 1 หมายถึง ประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท อันได้แก่

ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527

ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)

ประเภทที่ 3 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)

ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าว

แต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ในสมัยเริ่มแรก

(1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)

ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้า

ในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ

ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว

ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย

ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย

คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติ

เป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย

------------------

หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึง รหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อใน

ทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่น

ที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด

หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอ หรือเทศบาล

หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึง กลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภท

ตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี

หลักที่ 11 และ 12 หมายถึง ลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท

หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม แล้วแต่กรณี

หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก

Comment

Comment:

Tweet

งงงงงง กับภาษาทางราชการจัง เอาแบบคนธรรมดาอ่านแล้วเข้าใจเลยทำกันไม่เป็นหรอ ต้องมานั่งแปลความกันอีก

#14 By kodpui (103.7.57.18|115.67.163.187) on 2013-01-22 10:50

มันเป็นแบบนี้นี้เองสินะconfused smile

#13 By สุ่มเลขบัตร (103.7.57.18|171.100.183.192) on 2013-01-10 02:36

ขอบคุณค่ะconfused smile

#12 By kJ00?5NWPART on 2011-08-02 20:23

กระจ่างเรยยยยยยยย

confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

cry cry cry cry cry cry cry cry

#11 By นิว (124.122.30.89) on 2011-06-01 13:52

ขอบคุงค่ะ พี่พี่ทุกคน ที่ช่วยแปลให้นะค๊

#10 By ใหม่ (124.122.228.242) on 2011-06-01 13:25

Hot! Hot! Hot! ใจจ้า กระจ่างซะที

#9 By ศรีปาก on 2011-05-19 22:25

confused smile angry smile surprised smile

#8 By (61.19.65.39) on 2010-02-15 18:07

รรรทื่ท่าน่าร้พเนานีร

#7 By คั้ค้ (202.29.43.254) on 2010-02-09 12:02

#6 By sovo038 (125.25.107.241) on 2009-12-18 10:50

55555+

#5 By (125.25.107.241) on 2009-12-18 09:14

ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527

ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
ใครกะได้ ช่วยตีความของสองประเภทนี้ในแบบที่มนุษย์ปุถุชนเข้าใจหน่อยจิ งงอะembarrassed แต้งกิ้วเวรี่บิ๊กล่วงหน้าจ๊ะ

#4 By y (118.173.50.157) on 2009-09-30 22:25

angry smile

#3 By (118.172.199.251) on 2009-06-11 12:30

ไม่เคยรู้เรยนะเนี่ยconfused smile

#2 By (118.173.120.156) on 2008-12-26 19:59

!!!

#1 By !!! (222.123.191.196) on 2008-06-04 18:45