จาก \"สยาม\" มาเป็น \"ไทย\"


เหตุใดจึงเปลี่ยนชื่อประเทศจาก \"สยาม\" เป็น \"ไทย\" เราว่าชื่อเดิมก็เพราะดี และใคร ๆ เขาก็รู้จักSiamese twin และ Siamese cat


การเปลี่ยนชื่อประเทศจาก \"สยาม\" เป็น \"ไทย\" เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ในสมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี โดยยึดหลักที่ว่า ประเทศส่วนใหญ่มักตั้งชื่อประเทศตามเชื้อชาติของตน ความคิดนี้หลายคนเห็นค้านเพราะคำว่า \"ไทย\" เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับเชื้อชาติไท แต่ในประเทศมีคนหลายเชื้อชาติ จะทำให้คนเชื้อชาติอื่นน้อยใจเสียมากกว่าและต่างประเทศก็รู้จัก \"ประเทศสยาม\" แล้วเป็นอย่างดี ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรจะเปลี่ยน


แต่เนื่องจาก จอมพล ป. มีนโยบายสร้างชาติโดยอาศัยเชื้อชาติไทยเป็นหลัก จึงยังยึดความคิดเดิมที่จะเปลี่ยนนามประเทศจาก \"สยาม\" เป็น \"ไทย\" โดยเริ่มประกาศใช้เป็นรัฐนิยมก่อน แล้วจึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนามประเทศในภายหลัง
ร่างหนังสือนายกรัฐมนตรีถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอความเห็นชอบในเรื่องการเปลี่ยนนามประเทศและเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น หลวงวิจิตรวาทการเป็นผู้ยกร่าง ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการใช้คำว่า \"สยาม\" ดังนี้

 

(๑) คนไทยมีสัญชาติและบังคับไม่ตรงกัน กล่าวคือคนไทยทุกคนในเวลานี้มีสัญชาติไทยแต่อยู่ในบังคับสยาม

(๒) ชื่อภาษา ชื่อคน กับชื่อประเทศไม่ตรงกัน กล่าวคือเป็นประเทศสยาม แต่คนพื้นเมืองพูดภาษาไทยเป็นอาณาจักรสยาม แต่พลเมืองเป็นคนไทย

(๓) การที่เอาคำว่า \"สยาม\" กลับมาใช้เป็นนามประเทศนั้น เป็นการฝืนใจคนไทยโดยทั่วไปดังนั้นคำว่าสยามจึงมีแต่ในภาษาหนังสือ แต่ใช้พูดกันว่า \"เมืองไทย\" เป็นส่วนมาก ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีความเห็นว่า ถ้าได้เปลี่ยนประเทศสยามเป็นประเทศไทยแล้ว จะมีผลดังนี้

 

(๑) ได้ชื่อประเทศที่ตรงตามชื่อเชื้อชาติของพลเมือง

(๒) ชนชาติไทยจะมีสัญชาติ และอยู่ในบังคับอันเดียวกัน

(๓) ชื่อประเทศ ชื่อภาษาพื้นเมือง ชื่อรัฐบาลกับชื่อประชาชน จะเป็น \"ไทย\" เหมือนกันหมด

(๔) ทำให้พลเมืองรักประเทศเพิ่มมากขึ้น และมีจิตใจเข้มแข็ง รู้สึกระลึกถึงความเป็นไทยมากขึ้น

(๕) ก่อให้เกิดความสามัคคี และเกี่ยวพันอย่างสนิทสนม ระหว่างชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทย และชาวไทยที่กระจัดกระจายในประเทศอื่น ๆ มากยิ่งขึ้นถึงแม้จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนไม่เห็นด้วย กับการเปลี่ยนชื่อประเทศ แต่เสียงส่วนใหญ่ก็สนับสนุน ในหมู่ประชาชนก็ไม่มีความเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบ รัฐบาลสั่งอะไรก็ปฏิบัติตาม จึงเป็นอันว่า \"ประเทศสยาม\"ก็กลายเป็นเพียงตำนานนับจากนั้น

Comment

Comment:

Tweet

#5 By (27.55.74.212|27.55.74.212) on 2014-11-03 18:02

sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#4 By (182.53.96.165|182.53.96.165) on 2014-09-17 17:36

big smile sad smile angry smile tongue embarrassed

#3 By (124.120.100.227|124.120.100.227) on 2014-06-30 17:50

#2 By K u n g s s s on 2007-05-02 15:34

#1 By K u n g s s s on 2007-05-02 15:34